Opp
Opp

98% tidsbesparelse

Auto Feed makulering er en enklere og mer effektiv måte å makulere på. Har du mye du skal makulere kan du spare 98% av tiden din på å bruke en Rexel Auto Feed makuleringsmaskin sammenligne med en manuel makuleringsmaskin.1

Makuler store bunker med papir

Auto Feed makuleringsmaskinene er lage for å kunne makulere store bunker med papir raskt og enkelt, i stedet for å måtte mate inn ark manuelt, kan du legge inn en hel bunke med ark i maskinen. Undersøkelser viser at 53% av de som jobber på kontor samler opp og makulerer mye på en gang.3

Lås maskinen

Når du har lagt inn en bunke med papirer så kan du enkelt låse maskinen med en 4-siffret kode, sånn at ingen andre kan gå tak i papirene du skal makulere. Slik at du trygt kan forlate maskinen mens den makulerer. Når maskinen har makulert alle arkene låses kammeret seg automatisk opp. 

GDPR sikkert

Det har aldri vært enklere for de ansatte å følge GDPR forordningen med tanke på papirsikkerhet. De legger bare inn sin bunke med papirer som skal makuleres, evt. låser ved behov, og lukker kammerset igjen og visp jobben er gjort! Man kan gå tilbake til sitt arbeid, mens maskinen makulerer. ferdige!

Opp
Opp
Opp
Opp
Opp

Auto Feed makulering

Se hvor enkelt det er å makulere bunker med papir med patentert Auto Feed teknologi.

Opp

Hvorfor er papirsikkerhet viktig?

GDPR har satt stort søkelys på den digitale sikkerheten og dette står derfor høyt på de fleste bedrifters agenda, men det er viktig å huske på at det fortsatt finnes en rekke senestive opplysninger som oppbevares på papir.

Hvorfor er papirsikkerhet viktig?

Brukervennlighet er avgjørende for å lykkes med GDPR

Tilgjengeligheten til en tilpasset makuleringsmaskin er avgjørende for en sikker og effektiv sikkerhetsrutine for papirdokumenter.

Ansatte utfører arbeidsoppgaver som ledelsen har signalisert at er viktige. Derfor er det viktig å ha gode sikkerhetsrutiner som ledelsen også presiserer at er viktig for firma og ledelsen.

Men dette alene er ikke nok, man må også legge til rette for at det er enkelt og raskt å makulere. Hvis det er tidkrevende og maskinen ofte stopper vil de ansatte kvie seg for å makulere senestive opplysninger på papir kan bli liggende og flyte på kontoret eller i verste fall havne i feil hender.

Derfor er det viktig at ledelsen investerer tid og penger for å finne den makuleringsmaskinen som er tilpasset deres behov.

Brukervennlighet er avgjørende for å lykkes med GDPR

GDPR White Paper

Formålet med denne rapporten er å gi deg en introduksjon til EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og hvordan det påvirker ulike virksomheter, slik at du kan lage et rammeverk for sikkerhetspolitikk for papir for din egen virksomhet. White Paper rapporten inneholder også en 6-punkts GDPR-tiltaks plan.

GDPR White Paper
Opp

1Independent test from Intertek Testing & Certification Ltd June 2012
• Max saving when using an Auto+ 500X with SmarTech compared to a traditional feed shredder in a similar price level
• Research shows it takes an average of 14 minutes and 25 seconds to manually insert 500 sheets of paper into a traditional, manual-feed-shredder – but only 14 seconds to load the same number of sheets into an Auto+ 500X with SmarTech

2Beyond good intentions: The need to move from intention to action to manage information risk  in the mid-market, PwC report in conjunction with Iron Mountain, June 2014.

3Evaluating Auto Feed Shredders. Prepared for ACCO Brands by Deep Blue Insight