Opp
Opp

Bruk 98 % mindre tid på makulering*

Makuleringsmaskiner som tilbyr Auto Feed makulering tillater at en større bunke med papir kan legge i maskinen og makuleres på en gang, i stedet for å måtte mate papiret manuelt          

*Maksimal besparelse når man bruker en Auto+ 500X sammenlignet med en tradisjonell manuell makuleringsmaskin i samme prisnivå. Uavhengige tester utført av Intertek Testing & Certification Ltd June 2012.

 • Hvordan fjerne papirstopp

  Enkel, interaktiv teknologi guider deg gjennom en enkel prosess, om du skulle oppleve papirstopp i Auto Feed magasinet.

 • Manuell makulering

  Åpningen for manuell makulering er ideell ved behov for makulering av A3 ark eller når du trenger kun å makulere et lite antall A4 ark.

 • Å lukke Auto Feed magasinet

  For økt sikkerhet kan Auto Feed magasinet låses til den konkrete makuleringsjobben er ferdig, slik at brukeren trygt kan gå fra makuleringsmaskinen mens den makulerer. Du taster bare inn din valgte 4 sifrede pinkode og magasinet er låst til alle arkene er makulert.  

  Ikke-makulerte ark er kun tilgjengelige ved bruk av den 4 sifrede pin koden som ble brukt når Auto Feed magasinet ble låst.  Tilgjengelig på Auto+ 300X/M, 600X/M og 750X/M modellene.

 • Auto Feed magasinet

  Du bare åpner Auto Feed magasinet og legger inn din bunke med A4 papir.  Makuleringen starter automatisk med en gang magasinet er lukket.

 • Hands Free makulering

  Når Auto Feed magasinet er lukket starter maskinen automatisk å trekke de nederste arkene i papirbunken ned gjennom makuleringsknivene.  En trykkplate legger så det eksakte presset på toppen av bunken for å sikre at papiret makuleres stille og jevnt uten at din tilstedeværelse er nødvendig.

Opp

Auto Feed makulering

Se hvor enkelt det er å makulere bunker med papir med patentert Auto Feed teknologi.

Opp
Opp