Opp

Hvorfor papirsikkerhet er integrert i GDPR-forordningen

GDPR gjelder både elektroniske og papirbaserte personopplysninger, og betyr at alle organisasjoner som håndterer personlig identifiserbare data fra EU og Norge må ha rutiner for å sikkre at denne infromasjonen ikke kommer på avveie. 

Opp
Opp

Hvorfor er papirsikkerhet viktig?

GDPR har satt stort søkelys på den digitale sikkerheten og dette står derfor høyt på de fleste bedrifters agenda, men det er viktig å huske på at det fortsatt finnes en rekke senestive opplysninger som oppbevares på papir.

Hvorfor er papirsikkerhet viktig?

Brukervennlighet er avgjørende for å lykkes med GDPR

Tilgjengeligheten til en tilpasset makuleringsmaskin er avgjørende for en sikker og effektiv sikkerhetsrutine for papirdokumenter.

Ansatte utfører arbeidsoppgaver som ledelsen har signalisert at er viktige. Derfor er det viktig å ha gode sikkerhetsrutiner som ledelsen også presiserer at er viktig for firma og ledelsen.

Men dette alene er ikke nok, man må også legge til rette for at det er enkelt og raskt å makulere. Hvis det er tidkrevende og maskinen ofte stopper vil de ansatte kvie seg for å makulere senestive opplysninger på papir kan bli liggende og flyte på kontoret eller i verste fall havne i feil hender.

Derfor er det viktig at ledelsen investerer tid og penger for å finne den makuleringsmaskinen som er tilpasset deres behov.

Brukervennlighet er avgjørende for å lykkes med GDPR

GDPR White Paper

Formålet med denne rapporten er å gi deg en introduksjon til EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og hvordan det påvirker ulike virksomheter, slik at du kan lage et rammeverk for sikkerhetspolitikk for papir for din egen virksomhet. White Paper rapporten inneholder også en 6-punkts GDPR-tiltaks plan.

GDPR White Paper
Opp
Opp
Opp
Opp
Opp

Auto Feed makulering

Se hvor enkelt det er å makulere en bunke med papir når du bruker en Rexel Auto Feed makuleringsmaskin. Det er så enkelt: Legg arkene inn, lukk kammerset og du er ferdig. Maskinen tar seg av makuleringen på egen hånd!

Opp

Velg riktig Auto Feed makuleringsmaskin

Har du veldig senestive opplysninger som skal makuleres bør du velge en maskin med sikkerhetsnivå P-5 mirkokutt. Hvis du har et stort kontor eller bare store mengder med papir som skal makuleres så bør du velge en makuleringsmaskin med en stor avfallsbeholder.
Opp

Manuelle makuleringsmaskiner 

Disse manuelle makuleringsmaskinene kan makulere et stort antall ark uten å stoppe opp – et godt valg for mindre kontorer som trenger å makulere ofte men mindre antall ark om gangen.Opp

Jam Free P4 Krysskutt

Mercury RSX1834

 • Jam Free teknologi (hindrer papirstopp)
 • Makulerer inntil 18 ark av gangen (80g) 
 • Sikkerhetsnivå P-4 (4 x 40 mm krysskutt) 
 • Makulerer kredittkort, stifter, binders, CD-er 
 • 34 liter avfallsbeholder, rommer 310 A4 ark 
 • Enkel i bruk 

Jam Free P3 Krysskutt

Mercury REX1023

 • Jam Free teknologi (hindrer papirstopp)
 • Kapasitet: 10 ark (80g) 
 • Sikkerhetsnivå P-3 (4 x 50 mm krysskutt) 
 • Makulerer kredittkort, stifter og binders 
 • 23 liter avfallsbeholder, rommer 210 A4 ark 

  Enkel i bruk 

Avansert motorkjøling P4 Krysskutt

Promax RSX1538

 • Avansert motorkjøling gir lengre arbeidssyklus 
 • Makulerer inntil 15 ark av gangen (80g) 
 • Sikkerhetsnivå P-4 (4 x 40 mm krysskutt) 
 • Makulerer CD-er, kredittkort, stifter og binders 
 • 38 liter avfallsbeholder, rommer 675 A4 ark 
 • Arbeidssyklus 30 minutter 
 • 62dB stille drift 

Avansert motorkjøling P4 Krysskutt

Promax RSX1035

 • Avansert motorkjøling gir lengre arbeidssyklus 
 • Makulerer inntil 10 ark av gangen (80g) 
 • Sikkerhetsnivå P-4 (4 x 40 mm krysskutt) 
 • Makulerer kredittkort, stifter og binders 
 • 35 liter avfallsbeholder, rommer 460 A4 ark 
 • Arbeidssyklus 15 minutter 
 • 70dB stille drift 
Opp

1ico.org.uk/action-weve-taken/data-security-incident-trends

2Evaluating Auto Feed Shredders. Prepared for ACCO Brands by Deep Blue Insight