Tärkeimmät
Tärkeimmät

Säästää 98% silppuamisajasta

Automaattisyöttö varmistaa, että silppuaminen on helppoa ja nopeaa, säästää 98% ajasta verrattuna perinteiseen silppuamiseen.1

Paperit silputaan nipussa

Auto Feed paperintuhooja vastaa suoraan tutkimustulokseen, joka osoitti 53% toimistotyöntekijöistä silppuavan nipuissa.3

Lukittava kotelo

PIN-kooditurvalukko turvaa arkaluontoiset dokumentit tuhoamisen aikana.

GDPR yhteensopiva

Ei voisi olla enää helpompaa tapaa noudattaa tietosuojaohjeistusta ja paperin turvallista käsittelyä. Pinoa paperit, sulje luukku ja se on tehty!

Tärkeimmät

Paranna GDPR yhteensopivuutta Auto Feed laitteilla

Nopea ja helppo tuhoaminen lisää työntekijöiden tuottavuutta ja auttaa heitä noudattamaan tietoturva-asetusta (GDPR) sekä paperin turvallista käsittelyä.
Tärkeimmät
Tärkeimmät
Tärkeimmät
Tärkeimmät
Tärkeimmät

Auto Feed -silppuaminen

Katso kuinka helppoa on silputa paperit patentoidulla Auto Feed -tekniikalla.

Tärkeimmät

Valitse oikea Auto Feed paperintuhooja

Valitse P-5 micro cut paperintuhooja, mikäli sinulla luottamuksellisia tai arkaluontoisia tietoja. Mikäli sinulla on iso toimisto tai suuria määriä arkaluontoista materiaalia, tarvitset lisäkapasiteettia silppusäiliöön.  
Tärkeimmät

Ristiinleikkaavat paperintuhoojat

Toimistoissa käsitellään edelleen paljon tuhottavia paperisia asiakirjoja.  Mikäli valintasi ei ole Auto Feed paperintuhooja, Momentum paperintuhooja, kuten myös 18 arkkia yhtäaikaisesti silppuava ja jumiutumaton Mercury RSX1834, ovat loistavia vaihtoehtoja auttamaan toimistoasi GDPR:n noudattamisessa.

 
Tärkeimmät

   

   

   

   

Tärkeimmät

Miksi paperin turvallisuus on tärkeää?

Paperisten asiakirjojen turvallisuus on tietosuojan kannalta ratkaisevan tärkeää. Yritysten ei pitäisi unohtaa, että GDPR kattaa sekä digitaaliset että fyysiset tiedot.

Tietosuojavaltuutetun viraston (ICO)1 tietojen mukaan 40% tietosuojarikkomuksista heinäkuun ja syyskuun välillä vuonna 2016 liittyi paperisiin asiakirjoihin. Sen takia yritysten tulee tiedostaa, että arkaluonteisen paperiasiakirjan suojaaminen on aivan yhtä tärkeää kuin sähköisten asiakirjojen turvallisuus.

Miksi paperin turvallisuus on tärkeää?

Käyttäjien yhteistyö on erittäin tärkeää GDPR:n noudattamisen kannalta

Oikean paperintuhoojan valinta on erittäin ratkaisevaa tehokkaalle paperisten asiakirjojen tuhoamiselle.    

Henkilökunta yleensä noudattaa johdon heille antamia prioriteetteja, siksi selkeä yrityksen laatima paperisten asiakirjojen tuhoamispolitiikka saatta ratkaista monta ongelmaa ja epäselvyyttä.

Vaikka kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus tuhota paperiset asiakirjat, moni saattaa jättää sen tekemättä joko aikapulan tai liian hankalan käytön vuoksi.  

Ei ole yllättävää etteivät yritykset halua investoida paperintuhoojiin, joita henkilökunta ei käytä. Tämä taas saattaa johtua heikosta tuottavuudesta tai laitteen hankalasta käytöstä.  Nämä ongelmat tulee ratkaista mahdollisimman tehokkaan käytön kannalta.

Käyttäjien yhteistyö on erittäin tärkeää GDPR:n noudattamisen kannalta

GDPR White Paper

Tässä englanninkielisessä ohjeessa annetaan yleiskatsaus siitä mitä GDPR pyrkii saavuttamaan sekä ongelmiin, joita voi esiintyä organisaatioissa. Se tarjoaa myös yrityksille ratkaisut, joiden avulla ne voivat tukea asetuksen noudattamista.

GDPR White Paper
Tärkeimmät

1Independent test from Intertek Testing & Certification Ltd June 2012
• Max saving when using an Auto+ 500X with SmarTech compared to a traditional feed shredder in a similar price level
• Research shows it takes an average of 14 minutes and 25 seconds to manually insert 500 sheets of paper into a traditional, manual-feed-shredder – but only 14 seconds to load the same number of sheets into an Auto+ 500X with SmarTech

2Beyond good intentions: The need to move from intention to action to manage information risk  in the mid-market, PwC report in conjunction with Iron Mountain, June 2014.

3Evaluating Auto Feed Shredders. Prepared for ACCO Brands by Deep Blue Insight